Fundusz Wsparcie Kredytobiorców – jak zabezpieczyć się przed wysokimi ratami kredytowymi?

Fundusz Wsparcie Kredytobiorców – jak zabezpieczyć się przed wysokimi ratami kredytowymi?

Rosnące raty kredytów, wysokie ceny oraz coraz wyższe koszty życia często doprowadzają do problemów z płynnością finansową. Wielu kredytobiorców zastanawia się, gdzie uzyskać pomoc i jak przetrwać ten trudny okres. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dotacje rządowe mają pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, by uzyskać wsparcie.

Czym jest Fundusz wsparcia kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm, który ma na celu pomoc osobom, które mają trudności ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych. Celem funduszu jest pomoc kredytobiorcom uniknąć problemów finansowych i zapobiec przestojom w spłacie kredytu. Udzielone wsparcie wypłacane jest nie dłużej niż przez 36 miesięcy, a kwota nie będzie wyższa niż 2 tysiące złotych miesięcznie, ale ostateczna suma jest ustalana indywidualnie. Pieniądze przekazuje Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Jeżeli masz kredyt hipoteczny i spełnisz warunki, możesz złożyć stosowny wniosek w odpowiedniej instytucji.

Fundusz wsparcia kredytobiorców warunki

Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obejmują osoby, które mają kredyt i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a raty pochłaniają większą część domowego budżetu. Z FWK mogą skorzystać również osoby, które sprzedają lub chcą sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje wysokości spłaty kredytu w całości.

O dofinansowania rządowe mogą wnioskować osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej (utrata pracy nastąpiła nie z winy pracownika) lub spłata zadłużenia wynosi więcej niż 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe, a dochód pomniejszony o ratę kredytu na osobę nie przekracza 1200 zł. W celu uzyskania wsparcia należy złożyć stosowny wniosek w banku, w którym skorzystano z oferty kredytu.

Kiedy nie można skorzystać z pomocy Funduszu?

Pomoc nie zostanie udzielona, jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy. Środki nie zostaną przydzielone, jeżeli kredytobiorca uzyskał inne wsparcie. W przypadku kiedy umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę, na spłatę zadłużenia również nie będzie możliwości uzyskania dodatkowej pomocy.

Pomoc Funduszu nie obejmuje również okresu, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy. Jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu (lub był w ciągu ostatnich miesięcy), posiada spółdzielcze prawo do nieruchomości (lub posiadał w ciągu ostatniego pół roku) lub roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu (mieszkania, domu) to również uzyskanie dotacji będzie niemożliwe.

jak zabezpieczyć się przed wysokimi ratami kredytowymi

Wniosek o wsparcie z Funduszu

Jeżeli kredytobiorca spełnia warunki do otrzymania wsparcia, to może złożyć stosowny wniosek. Do dokumentacji należy dołożyć wszelkie dokumenty potwierdzające trudności finansowe. Kwota wsparcia zostaje ustalona indywidualnie, w oparciu o szczegóły umowy kredytowej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 2000 zł. Może być przekazywana przez 36 miesięcy, zatem najwięcej można uzyskać 72000 zł. Kwotę należy spłacić w ratach po 500 zł przez kolejne lata (rozpoczęcie spłat zaczyna się dwa lata po wypłacie ostatniej transzy wsparcia). Jest rozkładana na raty, których część przy regularnym spłacaniu ulegnie umorzeniu. Należy pamiętać, że Fundusze Wsparcia Kredytobiorców wniosek rozpatruje indywidualnie. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, otrzymasz wsparcie.

Czy ze wsparcia można korzystać wielokrotnie?

Jeżeli sytuacja finansowa się poprawi, kredytobiorca musi zgłosić ten fakt do banku. Wówczas nastąpi zatrzymanie dopłat. W przypadku kiedy problemy finansowe znów się pojawią, ponownie będzie można skorzystać ze wsparcia. Istotny jest fakt, że limit czasowy pomocy to 36 miesięcy, ale może być rozdzielony na kilka okresów. Przykładowo – kredytobiorca korzystał pół roku ze wsparcia, po czym jego sytuacja się poprawiła, więc wypłaty zostały wstrzymane. Po kolejnych kilku miesiącach ponownie kwalifikuje się do pomocy, dlatego może z niej skorzystać przez 30 miesięcy lub do momentu poprawy.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy spełniasz warunki i Fundusz wsparcia kredytowego obejmie Twój przypadek – skontaktuj się z ekspertem kredytowym, który pomoże w podjęciu dobrej decyzji. Ekspert kredytowy to osoba, która posiada szeroką wiedzę i doświadczenie. Może pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, dopasowane do Twoich potrzeb i okoliczności, uwzględniając sytuację finansową i historię kredytową. Ekspert kredytowy może również pomóc w przygotowaniu wniosku o wsparcie.